Image
جلسات AA

جلسات AA

هدف تمامی جلسات AA ،  این است که اعضای AA، تجربیات، توان و امید به یکدیگر سهیم شوند. تا بتوانند به دیگر الکلی ها کمک کرده تا مشکل مشترکشان را حل و از بیماری الکلیسم بهبود یابند و برای رسیدن به این هدف گروه ‌ AA هم جلسات باز و هم جلسات بسته دارند.

تفاوت جلسات باز و بسته AA

جلسات بسته تنها برای اعضای AA و برای کسانی که مشکل مشروب خواری و تمایل به ترک الکل دارند می باشد. جلسات باز برای هر کس که علاقه به این برنامه AA برای بهبودی از الکلیسم دارد آزاد می‌باشد و هر دو نوع جلسه گرداننده می‌تواند از مشارکت‌کنندگان تقاضا کند که صحبت‌های ایشان را به مطالبی که در برگیرنده بهبودی از بیماری الکلیسم است محدود کند.

چه در جلسات باز و چه در جلسات بسته، جلسات توسط توسط اعضای AA برپا می‌شود و چارچوب جلسات را خود تعیین می‌کنند.

گروه‌های AA چگونه جلساتی برپا می‌کنند؟

سنت چهارم ما می گوید: هر گروه مستقل است به جز مواردی که به دیگر گروه‌ها یا AA در کل اثر بگذارد . بنابراین قابل پیش بینی است که جلساتی که به وسیله هزاران گروه AA برپا می‌شود شکل خودشان را دارند 

رایج ترین انواع جلسات AA عبارتند از :

  • بحث و گفتگو : چه در جلسه باز و چه در جلسه بسته عضوی که به عنوان رهبر یا گرداننده خدمت می‌کند به روال معمول جلسه را باز کرده و موضوع برای بحث انتخاب می‌کند منابعی که برای موضوع جلسات استفاده می شود کتاب بزرگ، دوازده قدم و دوازده سنت از دیدگاه بیل و مجله گریپ واین می‌باشد. تعدادی از موضوعات بخش خصوصی که پیشنهاد می شوند عبارتند از پذیرش، پذیرفتن در مقابل اقرار، آزادی از طریق هوشیاری، اصول در برابر شخصیت‌ها، ترس یا ترس‌های بیشمار، تسلیم، شکرگزاری، خشم، تمایل، صداقت، طرز تلقی، رنجشها، خسارت، فروتنی و تحمل (پذیرش)

  • سخنرانی: یک عضو یا بیشتر از قبل از انتخاب می‌شود و آن گونه که در کتاب بزرگ آمده، یعنی چگونگی زندگی ما در گذشته و آنچه بر آن اتفاق افتاد و چگونگی زندگی ما در حال حاضر مشارکت می‌کنند ، بسته به  وجدان گروه بعضی از گروه ها ترجیح می دهند اعضایی که صحبت می‌کنند از حداقل دوره هوشیاری پیوسته برخوردار باشند. این نوع از جلسه برای برگزاری جلسات باز استفاده می‌شود.

  • مبتدیان: که معمولاً توسط عضوی که مدت هشدار بسیاری دارد گرداننده می شود این جلسات اغلب پرسش و پاسخ برای کمک به تازه واردان می باشد. برای گرداننده جلسات مبتدیان یک راهنما در S.O موجود می باشد.

 

  • قدم، سنت یا کتاب بزرگ: از آنجایی که دوازده قدم اصول بهبودی شخصی در AA می باشد بسیاری از گروه ها یک جلسه یا بیشتر را در هفته به مطالعه یک قدم به طور چرخشی اختصاص می‌دهند و بعضی گروه‌ها نیز دو یا سه قدم را در یک جلسه به گفتگو می نشینند. این فرمت ها را می توان برای جلسات گروهی در زمینه کتاب بزرگ یا دوازده سنت به کار بست. بسیاری از گروه ها در آغاز جلسه اقدام به خواندن مطالب مربوط از کتاب بزرگ و ۱۲ قدم یا ۱۲ سنت، با صدای بلند می نمایند. علاوه بر جلساتی که در بالا وصف آن گذشت، گروه‌ها جلساتی از انواع دیگر که در زیر می‌آید نیز برپا می‌کنند:

 

  • موضوعی: بعضی از گروه ها جدا از جلسات معمولی در طول سال نشست ویژه ای را برگزار می‌کنند تا به گزارشات صاحبان منصب جهت گفتگو در مورد امور گروه و به دست آوردن رهنمودی برای گروه رسیدگی کنند. صاحبان منصب در گروه معمولاً در چنین جلساتی انتخاب می‌شوند

 

  • تراز گروهی: این جلساتی است که در آن اعضا در راستای کیفیت تحقق هدف اصلی با هم به تفاهم می رسند.

 

  • خدمت: این مربوط به جلسات آگاه سازی عمومی درباره خدمت می باشد از این جلسات نیز می‌توان برای گزارش سخن‌گو یا ارتباط قطعات دیگر استفاده کرد.

 

  • درخت مو: این جلساتی است که در آن می‌توان موضوعات مربوط به درخت مو را به بحث گذاشت .

روش های پیشنهادی برای جلسه AA

برای برگزاری یک  جلسه AA نمی توان بر روی یک روش خاصی به عنوان بهترین روش انگشت گذاشت، ولی بعضی از روش ها بهتر کار می کنند.
 گرداننده معمولاً جلسه را  با مقدمه ای  از کتاب و بعضی از توضیحات باز می‌کند و بعضی دیگر از گرداننده ها تقاضای لحظه‌ای سکوت و یا قرائت دعای آرامش را دارند. عده‌ای نیز قسمتی از کتابAA  را می‌خوانند که معمولاً بخش از فصل پنجم چگونگی عملکرد یا فصل سوم مطالبی چند در مورد الکلیسم می‌باشد . در بسیاری از جلسات گروهی یک فصل و بخشی از یک فصل از کتاب دوازده قدم دوازده سنت با صدای بلند قرائت می‌شود. از اعضای مختلف خواسته می‌شود خواندنیهای جلسه را بخوانند که این امر به ویژه به تازه واردان کمک می‌کند تا احساس کنند در زندگی گروهی سهیم هستند.
 گرداننده ممکن است بر روی اهمیت حفظ گمنامی اعضای بعد از جلسه تاکید کند از حضار بخواهد که هر چیزی را که در این جلسات می‌شنود، هنگام خروج همان جا باقی بگذارند .
(در این خصوص کارت جیبی و جزوه مفهوم گمنامی در دسترس می باشد).
 در بسیاری از جلسات، اعضا جلسه را با قرائت دعای آرامش یا دعای یکی از قدم ها خاتمه می دهند.