Image
روابط عمومی

روابط عمومی

AA چه کاری انجام می دهد ؟

 • اعضای AA تجربه خود را با کسانی که بدنبال کمک بزای مشکل مشروبخواری شان هستند ، به اشتراک می گذارند، این ارائه تجربه به صورت شخص به شخص است که از طریق حمایت الکلی هایی که از هر طریقی به AA آمده اند ، انجام می شود .
 • برنامه پیشنهادی AA در دوازده گام مطرح شده است ، پیشنهاد راهـی است بـرای الکلی ها در جهت توسعه یـک زنذگی رضایت بخش بدون الکل .
 • این برنامه در جلسات گروهی AA مطرح می شود . که شامل:  الف – جلسات باز سخنرانی – شرکت الکلی ها و  غیر الکلی ها آزاد است . حضور در جلسات باز بهترین راه برای یادگیری این موضوع است که، AA چیست ، چه کاری انجام می دهد و چه کاری انجام نمی دهد . در جلسات سخنرانی ، اعضای AA داستانهایشان را می گویند . آنها تجربیات خود را در مورد الکل شرح می دهند ، اینکه چطور به AA آمده اند، و چگونه زندگی شان در الکلی های گمنام تغییر کرد .

ب – جلسات باز گفتگو – یک عضو در مورد تجربه مشروب خواریش توضیح می دهد و جلسه گفتگو و بررسی در مورد بهبودی به روش AA یا رهایی از مشکل مشروب خواری ادامه می یابد .  جلسات بسته برای اعضای AA یا هر شخصی که مشکل مشروبخواری دارد ، می باشد

ج – جلسات بسته گفتگو و کتابخوانی – کٍه در آن بحث و گفتگًوی آزاد انجام می شود اما فقط برای الکلی ها یا اعضای آینده  AA

پ – جلسات با موضوع قدم ها (معمولا به صورت بسته برگزار می شود

 • در مورد یکی از قدم ها بحث و گفتگو می شود.

         د – همچنین اعضای AA جلساتی را در مراکز اصلاحی و درمانی برگزار می کنند.

ه – ممکن است از اعضای AA، درخواست شود تا جلسات اطلاع رسانی را بعنوان بخشی از برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس یا دانشگاه ها، و یا در دادگاه  های درمان مدار به عنوان مثال(رانندگی در هنگام مستی) برگزار می کنند. این جلسات در مورد  AA، هستند و جزجلسات منظم گروه ها نیستند.

AA چه کارهایی انجام نمی دهد؟

 • پرستاری، بستری کردن در بیمارستان ، تجویز دارو، یا هرگونه خدمات درمانی پزشکی یا روانی
 • ارائه خدمات مذهبی یا پشتیبانی از فرقه های تارک دنیا شدن
 • درگیر شدن در آموزش درباره مضرات الکل
 • تهیه مسکن، غذا، پوشاک برای کارتن خواب ها و بی سرپناهان، یافتن شغل برای الکلی ها، کمک برای دریافت وام خود اشتغالی یا هر نوع خدمات رفاهی یا اجتماعی
 • ارائه مشاوره های حرفه ای به اعضا یا خانواده هایشان
 • پذیرفتن هر گونه پول در قبال خدمات (12قدم) یا دریافت هر نوع کمکی از منابع غیر از AA
 • ارائه توصیه نامه به هیئت امنا، وکلا، مقامات دادگاه، سازمان های اجتماعی، کارفرمایان و غیره
گاهی اوقات مرجعی که شخصی را به AA ارجاع اده درخواست گواهی حضور درجلسات می کند، گروهها به شیوه های مختلف همکاری می کنند، روش مشخصی وجود ندارد، ماهیت و حدود دخالت هر گروه در این فرآیند، کاملا به خود گروه برمی گردد.