Image

کتاب مسئولیت عظیم ما

cover_uxwx4kba3
70,000 تومان

+

یک ملاقات سالانه بین اعضای خوب AA

بیل بعدها مدعی شد "چه اتفاقی می افتد وقتی مرگ و ناتوانی نهایتاً ما از قدیمی را از صحنه حذف کند؟ چه بلایی بر سر هیئت امنا و دفتر مرکزی می آید؟ یک اشتباه ساده از طرف آنها ممکن بود موجب از بین رفتن اعتماد شود که قابل جبران نباشد.... بدیهی می نمود که این یک جنبش جهانی بود که دسترسی مستقیم به امور خدماتی اصلی اش نداشت"

 نهایتا بیل دریافت قدرت و تصدی بر AA  باید از خود AA بیاید که چگونه باید این کار را به بهترین نحو انجام داد. در آوریل ۱۹۴۷ بیل پیشنهادی را تحت عنوان بنیاد الکلی های  دیروز امروز و فردا برای هیئت امنا مطرح کرد که در آن نوشته:  شاید بهترین پیشنهاد برای از بین بردن شکاف بین بنیاد الکلیهای ما و گروه‌های AA ایده ایجاد چیزی است که می‌توان آن را کنفرانس خدمات عمومی الکلی های گمنام نامید.