Image
گمنامی

گمنامی

یگانه هدف الکلی های گمنام

سنت پنجم: هر  گروه تنها یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام خود به الکلی هایی که هنوز در عذابند، افرادی وجود دارند که پیش بینی می کنند  AA پیش آهنگ نوینی برای یک بیداری روحانی در سراسر دنیا می باشد. وقتی دوستان ما چنین چیزهایی می گویند، که تعدادشان زیاد است و هم در گفتار صادقند، اما ما اعضای الکلی های گمنام می بایست خاطر نشان کنیم، چنین مدح و پیشگویی میتواند نوشیدنی مست کننده ای برای اکثر ما باشد،، البته به شرط آنکه، واقعا به این باور رسیده باشیم که این امر، هدف واقعی الکلی های گمنام باشد و طبق آن نیز رفتار کنیم. بنابراین انجمن با درایت به هدف اصلی خود یعنی رساندن پیام به الکلی هایی که هنوز در عذابند، خواهد چسبید. بگذارید تاکید کنیم، این نظر عالی که خداوند ما را قادر ساخته است که در این مسیر خیر قدم  برداریم. بنابراین برای حفظ رحمت پروردگار برای دیگران مجبوریم یک کانال داشته باشیم
بیل دبلیو (1955) یکی از موسسین الکلی های گمنام

اهمیت گمنامی:

سنت دوازدهم:
گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ما می باشد، و یادآور این است که اصول را مقدم بر شخصیت ها بدانیم. در الکلی های گمنام، هدف اصلی از گمنامی چیست؟ چرا اغلب از آن به عنوان تنها حفاظ بزرگ یاد می شود که این جمعیت، مودت و دوستی میبایست از بابت رشد و موجودیت مستمر خود از این طریق اطمینان حاصل کند؟
گمنامی در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم، بر روی تمامی اعضا خود در الکلی های گمنام، تاکید می ورزد. گمنامی از رشد غرور و این عقیده غلط که شکسته شدن گمنامی میتواند به دیگران کمک کند و نیز مهم تر از همه سنت گمنامی یادآور این است که پیام الکلی های گمنام است که اهمیت دارد نه پیام رسان.
در سطح شخصی، گمنامی ضامن حفظ اسرار تمامی اعضا می باشد حفاظی است که کاملا مطمئن برای تازه واردانی که از بابت بر ملا شدن الکلی بودن خود در سطح عمومی هنگام درخواست کمک از الکلی های گمنام مشکوک هستند.
از نظر تئوری گمنامی،، واضح به نظر می رسد؟، ولی اجرای آن همیشه آسان نیست. در ذیل بعضی از رهنمودهای عمومی که از تجربه گروهی الکلی های گمنام برگرفته شده و ممکن است مفید باشد می خوانید.

درک گمنامی در سطح گروه الکلی های گمنام

ما درون گروه می توانیم، نام خانوادگی خود را بکار ببریم. در عین حال به حق امضای دیگر جهت حفظ گمنامی آنها به هر طریق و هر چقدر که مایل باشند، احترام می گذاریم.
کلمه گمنام در نام ما بیانگر محرم بودن می باشد. بعلاوه، تنها ماجرای بهبودی را که واقعا می توانیم مشارکت کنیم، ماجرای خودمان می باشد.
در روابط شخصی ما با افراد غیر الکلی و نیز در رابطه با آنهایی که فکر می کنیم احتمالا با الکل مشکل دارند، می توانیم آزادانه بگوییم که ما الکلی های در حال بهبودی می توانیم آزادانه، بگوییم که ما الکلی های در حال بهبودی هستیم. - بدون برملا کردن نام دیگر اعضای AA،  البته پیشنهاد می شود که در این خصوص جانب احتیاط رعایت شود. از این نظر صراحت ما به رساندن پیام می تواند کمک کند.
ما از فیلمبرداری از صحبت های الکلی های گمنام و جلساتی که ممکن است در سطح عمومی به نمایش گذاشته شود، خودداری می کنیم. و همانطور که کنفرانس خدمات عمومی در سال 1980 بدان اشاره کرد. عاقلانه تر آن است که صحبت های اعضای AA، به طور شخصی ارائه شود. زیرا هنگام فیلمبرداری ممکن است وسوسه شویم تا شخصیت ها را مقدم بر اصول قرار دهیم. بنابراین باعث یه وجود آمدن سیستم ستاره سازی در الکلی های گمنام می شویم.
برای اطلاعات بیشتر درباره این سنت مهم، به پمفلت مفهوم گمنامی مراجعه کنید.