درباره الکلی‌های گمنام

الکلی‌های گمنام انجمن زنان و مردانی است که با بهره‌گیری از تجربه و امید و اتکا به یکدیگر برآنند تا مشکل مشترکشان را حل کنند و دیگر مبتلایان را نیز در بهبودی از بیماری الکلیسم یاری دهند. تنها شرط عضویت تمایل به ترک الکل است. در الکلی های گمنام حق عضویتی وجود ندارد و ما از طریق شرکت داوطلبانه در مخارج انجمن خودکفا هستیم. الکلی های گمنام با هیچ انجمن سیاسی، دینی و یا اجتماعی پیوستگی ندارد و مایل به موضع‌گیری در مسائل اجتماعی نیست و هیچ اصولی را رد یا قبول نمی‌کند. هدف اصلی ما «هشیاری» و کمک به دیگرالکلی‌ها است تا به ترک الکل موفق شوند.

 

 

 


 

درباره انجمن

متن آزمایشی می باشد متن آزمایشی می باشد متن آزمایشی می باشد متن آزمایشی می باشد متن آزمایشی می باشد

  تست تست تست تست تست تست تست 

تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست

تست تست تست تست تست تست تست