لینک  انجمن الکلی های گمنام ایران در بستر فری کنفرانس

https://join.freenconferencecall.com/iran.aa

* ناحیه ۱ مشهد: هر شب غیر از جمعه ها ساعت ۲۲  الی ۲۳:۳۰

https://join.freeconferencecall.com/hamrahan.nahyeh.yek1.mashhad

https://join.freeconferencecall.com/hamdelan-mashhad-n1

* ناحیه ۳ تهران،هرشب،ساعت ۲۲ الی ۲۳:۳۰ جلسات بهبودی،روز جمعه ساعت ۱۰تا ۱۱ صبح جلسات خدماتی

https://join.freeconferencecall.com/iranaanahye3

* ناحیه۵ کرمان،گروه مشتاق روزهای زوج و جمعه ساعت ۱۷ الی ۱۸

https://join.freeconferencecall.com/a.a.kerman

* ناحیه هفت(۷)،هر شب ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

https://join.freeconferencecall.com/isaraa

جلسه آنلاین بانوان امید،دوشنبه ها ساعت۱۴

https://join.freeconferencecall.com/aaomidebanovan

ناحیه ۸ اهواز،یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه ساعت۱۸

https://join.freeconferencecall.com/aanahiye8

*ناحیه۱۰،گروه انعکاس،سه شنبه ها و جمعه ها ساعت۲۲

https://join.freeconferencecall.com/kermanshah.aa

* ناحیه ۱۵ شمیرانات تهران

http://join.freeconferencecall.com/tehranaa هرشب ساعت ۲۱

http://join.freeconferencecall.com/alcoholicsanonymous057 هر روز ساعت۷،روزهای تعطیل ساعت۸

https://join.freeconferencecall.com/zohr.gonabad  هر روز ساعت۷:۳۰

https://join.freeconferencecall.com/sobheirann هر روز ساعت۱۵

https://join.freeconferencecall.com/ladeisaa15(آنلاین بانوان) هر روز ساعت۱۸

https://join.skype.com/fL7sIAed5HGi هر روزساعت ۷:۳۰،جمعه ساعت ۸:۳۰

* ناحیه ۱۶ : هر روز صبح ساعت ۷ الی ۸ در بستر اسکایپ

https://join.skype.com/lpcxVvNjwdJ3

*جلسه همدلان الکلی های گمنام در فضای زوم

https://us02web.zoom.us/j/6322829153?pwd=NUxzZFQ4TFBUdUNXVIBjTkRuS1JpUT09