Image

به وب سایت رسمی انجمن الکلی های گمنام ایران خوش آمدید


ما افرادی هستیم که تجربه، نیرو و امید خود را با یکدیگر به اشتراک می گذاریم تا مشکل مشروب خواری خود را حل کرده و به دیگران در ترک الکل کمک کنیم
درباره ما

به وب سایت رسمی انجمن الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

تنها لازمه ی عضویت، تمایل به توقف نوشیدن الکل است. در الکلی های گمنام حق عضویت و شهریه ای وجود ندارد، ما از طریق اعانات خودمان، خودکفا هستیم.
درباره ما

به وب سایت رسمی انجمن الکلی های گمنام ایران خوش آمدید


الکلی های گمنام با هیچ فرقه، مذهب، سیاست، سازمان و موسسه ای پیوستگی ندارد و مایل به موضع گیری در بحث ها و مشاجرات نیست و هیچ نهضت و جنبشی را رد یا تایید نمی کند. هدف اصلی ما هشیاری و کمک به دیگر الکلی ها برای کسب هشیاری است.
درباره ما
Featured

انجمن الکلی های گمنام ایران

تغییر شخصیت

اغلب دربارهAA گفته می‌شود که ما فقط به مسئله الکلیسم می پردازیم.این تعبیر درست نیست. ما برای زنده ماندن ناچاریم بر مشروب خواری خود غلبه کنیم .اما هرکس که به واسطه داشتن ارتباط مستقیم با شخصیت الکلی هاآشنا باشد می داند که  یک الکلی واقعی بدون آنکه دستخوش تحول ژرف شخصیتی شود هرگز قادر به ترک دائم مشروب خواری نخواهد بود ،گمان ما بر این بود که این شرایط و مسائل زندگی است که ما را به مشروب خواری سوق می‌دهد...
ادامه  مطلب
اکثر ما مایل نبودیم بپذیریم که الکلی واقعی هستیم.هیچ کس نمی خواهد فکر کند که از نظر جسمی و فکری با دیگران تفاوت دارد. بنابراین کوشش های بیشمار و بیهوده ما برای اثبات این ادعا که ما هم می توانیم مانند دیگران مشروب خواری کنیم چندان تعجب آور نیست و این آرزوی بزرگ هر مشروب خوار غیر عادی است  که روزی به طریقی قادر به کنترل و لذت بردن از الکل خواهد شد.
سماجت الکلی ها در این خیال واهی، به راستی حیرت‌انگیز است و بسیاری از آنها آن را تا دروازه های مرگ و جنون دنبال میکنند.

یک زندگی جدید

آیا هوشیاری همه آن چیزی است که ما از بیداری روحانی انتظار داریم ؟ نه ،هوشیاری از الکل صرفاً یک آغاز ساده است، و  فقط اولین هدیه از نخستین بیداری است اگر قرار است هدایای بیشتری دریافت شود هوشیاری ما بایستی فراتر رود .مادامی که هوشیاری مسیر خود را ادامه می‌دهد در میابیم که قادریم از ذره ذره زندگی گذشته خود که ناکارآمد بود به خاطر یک زندگی جدید که تحت هرگونه شرایطی کارآمد باشد، دست بکشیم.

غریزه زندگی کردن

شما ممکن است پس از آگاهی از چگونگی رهایی ما از منجلاب بگویید بسیار خُب من آماده ام اما آیا قرار است زندگی‌ام مانند بعضی از پرهیزکارانی که می بینیم خشک و بی روح و یکنواخت باشد ؟من می دانم که باید بدون مشروب زندگی کنم اما چطور می‌توانم ؟ آیا چیز به درد بخوری دارید که بتواند جای آن را پُر کند؟
 بله، برای الکل جانشینی وجود دارد جانشینی به مراتب بالاتر و آن عضویت در انجمن الکلی های گمنام است در آنجا از دلواپسی ،یکنواختی و تشویش آزاد میشوید.