جشن سومین سالگرد تولد گروه ساحلی دارآباد

 جلسه باز الکلی های گمنام با موضوع وحدت و پیام رسانی برگزار می شود

تاریخ برگزاری : جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

مکان برگزاری : تهران،بلوار ارتش، اوشان،بالاتر از میدان اوشان،خیابان هاشمی پارک ساحلی دارآباد،سرای محله ی دارآباد سالن آمفی تئاتر

تلفن روابط عمومی برای حضور در این گرد همایی  ۶۳۹۵ ۹۵۷ ۰۹۱۹