هفدهمین سالگرد گروه بنفشه – تهران

به لطف یاری خداوند

هفدهمین سالگرد تاسیس گروه الکلی های گمنام بنفشه،در روز سه شنبه،،تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۸،،ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ برگزار می شود.

آدرس: محل برگزاری جلسات صبح و عصر این گروه واقع در انتهای امام علی جنوب،شهرک مشیریه،خیابان سازمان آب،پارک بنفشه،داخل سرای محله

بنابر رای وجدان گروه شرکت همه ی اعضای الکلی های گمنام  (خانم ها و آقایان الکلی) آزاد می باشد.