پاسخ دفترخدمات جهانی جهت شفاف سازی مجوزات چاپ نشریات در ایران

۱۵ می ۲۰۱۹

امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سلام دوستان عزیز در دفترخدمات عمومی الکلی های گمنام ایران

در پاسخ به درخواست شما جهت شفاف سازی وضعیت کنونی مجوزات فعال تهیه و باز نشر ترجمه های فارسی نشریات دفتر خدمات جهانی الکلی های گمنام،به اطلاع می رساند صرفا نشریات ترجمه شده زیر که دارای مجوز چاپ در ایران می باشد را از طرف این دفتر تایید می کنیم:

  • کتاب بزرگ الکلی های گمنام(ویرایش چهارم)

  • دوازده قدم و دوازده سنت

  • هشیار زیستن

  • از دیدگاه بیل

همانطور که می دانید با توجه به رویه تایید شده توسط اعضاء هیئت خدمات جهانی که متولی و مسئول انتشار نشریات برنامه AA می باشند،

ماوفاداربه این اصل هستیم که برای هرنشریه فقط یک مجوزدرهرکشورصادر شود.

این امر برای حمایت و پشتیبانی از وحدت انجمن الکلی های گمنام در سرتاسر جهان

و در راستای تحقق تصمیمات وجدان جمعی گروه های AA لحاظ گردیده است و همزمان کوششی است جهت محافظت از درستی و صحت پیام انجمن که در نشریات ما تجلی می گردد.

استفاده ما از حق تکثیر،سیاست ها و رویه هایی که جهت ساختار های خدمات عمومی انجمن در دور تا دور دنیا که برای اخذ مجوز حق ترجمه،چاپ و تکثیر نشریات انجمن اتخاذ شده است،هدفی عمیقا روحانی را دنبال می کند.

سالها تجربه به ما اموخته است که با این طریق،مسئولیت معنوی ما در به اشتراک گذاردن پیام مان به همه آنها که به آن احتیاج دارند و محقق نمودن هدف اصلی مان قابل دستیابی است.

با بهترین آرزوها و قدر دانی ها برای همکاری دو جانبه در رساندن پیام AA در ایران به مدد نشریات انجمن الکلی های گمنام.

دیوید . آر

مدیر مسئول انتشارات دفتر خدمات جهانی الکلی های گمنام

دوازده سنت الکلی های گمنام

۱– مصالح مشترک ما می بایست در رأس قرار گیرد ، بهبودی شخصی به وحدت الکلی‌های گمنام بستگی دارد .

۲-برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد –  خداوندی مهربان ، آنگونه که خود را در وجدان گروه ما ابراز نماید. رهبران ما فقظ خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آن ها حکومت نمی کنند.

۳-تنها لازمه عضویت در الکلی‌های گمنام تمایل به ترک نوشیدن الکل است.

۴– هر گروه باید خود گردان باشد مگر در  موضوعاتی که دیگر گروه‌ها و الکلی‌های گمنام را در کل متأثر سازد.

۵– هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد – رساندن پیام خود به الکلی‌های که هنوز در عذابند.

۶– یک گروه الکلی‌های گمنام هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط ویا هر سازمان دیگری راتأیید کرذه،حمایت مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الکلی های گمنام را به آنها بدهد، مبادا که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی مان منحرف سازد.

۷-د هر گروه الکلی‌های گمنام باید کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

۸– الکلی‌های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندانی خاص استخدام کنند.

۹–  الکلی‌های گمنام،به گونه ای که هست؛هرگز نباید سازماندهی  شود، اما می توانیم هیأت‌ها یا کمیته‌های خدماتی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند.

۱۰– الکلی‌های گمنام هیچ عقیده ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام الکلی‌های گمنام هرگز نباید به مباحث عمومی کشیده شود.

۱۱– خط‌مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است نه تبلیغ‌، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.

۱۲– گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد، همیشه یادآور این است که اصول  را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم.