Image
ایجاد یک جلسه جدید

ایجاد یک جلسه جدید

چگونه یک گروه جدید AA را آغازکنیم:

آیا شما به فکر یک گروه جدید هستید؟ دلایل متفاوت است اما روشهای تشکیل یک گروه  جدید اصولا همانند یکدیگر هستند.
آنچه برای تاسیس یک گروه AA، مهم است داشتن نیاز به آن که حداقل 2 یا 3 نفر ابراز کنند. همکاری دیگر اعضا برای مکان جلسات چای ساز، تشریات AA ، و لیست جلسات و دیگر مایحتاج آن می باشند.
هنگامی یک گروه کارش را خوب آغاز می کند که اعلام موجودیت به گروه های همسایه، دفتر نمایندگان درون گروهی (مرکزی) محلی، در صورت بودن، کمیته های منطقه ای و ناحیه ای و دفتر خدمات عمومی کند و می تواند مفید باشد. این منابع حمایت بیشتری می توانند ارائه دهند.
از طریق پست به دفتر خدمات عمومی (G.S.O) موجودیت خود را اعلام کنید تا نسخه هایی از فرم گروه جدید در اختیارتان قرار گیرد و پس از پرکردن آن به سازمان فرستاده تا جزو گروه جدید ثبت شود. هنگامی که گروه جدید در دفتر خدمات عمومی (G.S.O) ثبت شد. با تعدادی کتاب و نشریات رایگان حمایت می شود(این یکی از خدمات بیشماری است که از طریق حمایت متداول دیگر گروه های AA، و اعضا ارائه می شود.

یک گروه AA، چگونه عمل میکند.

سنت چهارم: هر گروه می بایست مستقل باشد به استثنای مواردی که به دیگر گروهها و AA در کل اثر بگذارد.
  • هیچ مجازاتی برای نداشتن همخوانی با اصول AA اعمال نمی شود.
  • هیچ حق عضویتی یا شهریه ای دریافت نمی شودُ فقط مشارکت داوطلبانه در مخارج انجمن
  • هیچ عضوی از AA، اخراج نمی شود- عضویت همیشه حق انتخابی فرد می باشد.
  • هر گروه امور داخلی خود را هر جور که مایل است اداره می کند. تنها چیزی که از یک گروه در این رابطه خواسته می شود، این است که از کارهایی که ممکن است به AA در کل لطمه بزندُ اجتناب کند.
و بالاخره اینکه:
هر گروه از الکلی هایی که برای هوشیاری گردهم آمده اند، می توانند خود را یک گروه AA معرفی کنند. به شرط آنکه به عنوان یک گروه، هیچ هدف و پیوستگی دیگری نداشته باشند.
برخی از اعضای الکلی های گمنام به عنوان گروههای AA، متخصص در امور مردان، زنان، افراد جوان، دکترها، همجنس بازان و غیره گردهم می آیند، اگر این اعضا همگی الکلی باشند و اگر در را به روی همه الکلی هایی که متقاضی کمک باشند، باز بگذارند. بدون توجه به حرف، نژاد و ممیزه دیگری، و اگر با دیگر جنبه هایی که توصیف کننده یک گروه AA، باشند، همخوانی داشته باشند. می توانند خود را به گروه AA بنامند، گروههای AA، تشویق می شوند، که با ذکر منطقه، بخش، دفتر مرکزی یا درون گروهی شان خود را در سازمان خدماتی (G.S.O) به ثبت برسانند.