به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

کنفرانس آسیا اقیانوسیه ASOM

کنفرانس آسیا اقیانوسیه (ASOM) در تاریخ 6 الی 9 جولای سال 2017 – 15 تا 18 تیرماه 96 در شهر اولان باتار کشور مغولستان برگزار گردید. در این کنفرانس کشورهای آسیایی ، مرکا و کشورهای اقیانوسیه و اعضای دفتر خدمات جهانی و همچنین مدیر دفتر خدمات جهانی نیز حضور داشتند.

به لطف پروردگار ، رابط بین الملل شورای منطقه الکلی های گمنام ایران نیز در این کنفرانس حضور داشت و گزارش مبسوط و کاملی از فعالیت ها و گروه ها و ساختار خدماتی الکلی های گمنام ایران ارائه نمود. در اولین فرصت گزارش کاملی از این کنفرانس به اطلاع خواهد رسید.