به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

با سلام خدمت اعضا انجمن الکلی های گمنام.

بدین وسیله به اطلاع می رسسانیم:

دفتر خدمات جهانی الکلی های گمنام(نیویورک) مجوز ترجمه و چاپ تعدادی از کتاب های نشریات الکلی های گمنام را در اختیار دفتر خدمات عمومی ایران قرار داد.

کتاب الکلی های گمنام

کتاب هشیار زیستن

کتاب دوازده قدم و دوازده سنت

کتاب از دیدگاه بیل

کتاب به باور رسیدن