به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

ساعت

روز

آدرس

نام گروه

ردیف

19 الی 20:30

يكشنبه و سه‌شنبه

شهري ري، باقرشهر، انتهاي نواب صفوي، جنب گلخانه شهرداري

باقرشهر

1

21 الی 22

شنبه ،دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

شهري ري، باقرشهر، انتهاي نواب صفوي، جنب گلخانه شهرداري

باقرشهر

2