به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

ساعت

روز

آدرس

نام گروه

ردیف

20الی21:30

یکشنبه

ماهشهر؛ فاز ۳؛ ‍‍پشت مصلی ؛ روبروی دفتر امام جمعه؛ کانون تربیتی کمیته امداد

همبستگی ماهشهر

1