به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

ساعت

روز

آدرس

نام گروه

ردیف

19الی20.30

 

 

 

15 الی 16.30

یکشنبه ،  پنجشنبه

 

 

یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه

کیلومتر 2 تهران /اول جاده سعد اباد/سمت چپ مسجد صاحب الزمان/

 

 

کردکوی /میدان شهرداری / نمازخانه پارک شهر

نیاش گرگان

 

 

اتحاد و همدلی(بانوان)